1 Şubat 2016 Pazartesi

Davul ve Çocuklar

Davul setinin iki el ve iki ayak ile çalınan bir enstrüman olması, enstrümanımızı özel bir yere koymaktadır. En basit ifade biçimiyle, dört uzvun da birbirinden farklı ritmik tartımlar (ritim formları/ritmik heceler) yapabilmesine yönelik bir enstrümandır.Davul ilerlemek, enstrümana olan hakimiyeti arttırmak için sistemli çalışmanın şart olduğu su götürmez bir gerçektir. Yapılması gereken çalışmaların, düzenli ve sabırla enstrümanda ilerlemeyi, önceden yapılamayan veya yapılması çok gelen hareketlerin yapılabildiğinin görülmesi kişiye öz güven sağlar. Dört uzva, zihinsel kontrol ve konsantrasyon sayesinde, birbirinden farklı ritmik seslerden oluşan muhtelif çalışmalar yapılması dikkat çalışması aracılığıyla gerçekleşmektedir.

İlk ve orta öğretim çağındaki çocuklarla lise çağındaki gençlerde, bunlara ek olarak akademik anlamda öğrenme eylemine devam eden kişilerde ise davul çalmak sadece davul çalma eyleminden ibaret değildir. 

Bu konuda yapılan araştırmalara (özellikle ingilizce kaynaklara) bir göz attığımızda bir enstrüman çalmanın gençlerin zihinsel gelişimlerinde, buna bağlı olarak da akademik düşünce, sosyal çevre ile etkileşim, yaratıcı düşüncenin gelişimi, konsantrasyona yönelik ilerleme anlamında enstrümanımız diğer müzik enstrümanlarından ayrı ve özel bir konumda bulunmaktadır. (basit bir tabirle, dört uzuv durumu bunun en önemli sebebidir.)

Benden davul ile ilgili detaylı bilgi talep eden veliler için hazırladığım Davul Eğitimi adlı dosyamdan bu konu ile ilgili bazı maddeleri sıralayacak olursam;                                                         

 • Davul öğrencilerin akademik anlamda olgunlaşmalarına yardımcı olur; sanat (yaratıcı düşünme, bireysel tasarım) matematik (olasılık hesabı, permutasyon, koordinasyon, kümeler) bilimsel dersler ve hafızaya dayalı sözel derslerde öğrencinin konsantrasyonunu ve kendine güvenini arttırır. 
 • Yapılan bilimsel araştırmalara göre bir müzik enstrümanı, özellikle de davul çalmak beynin muhtelif bölgelerindeki gelişimi hızlandırır ve arttırır (korpus kallosum, işitsel korteks, motor korteks)
 • Davul çalmak kişi için optimal bir deneyimdir ve her yaştan katılımcının, zamanın akıcılığı içinde hareket edebilme kabiliyeti kazanabilmesi yönünde cesaretlendirir.
 • Davul çalmak, ritmin yapısı gereği tekrar üzerine kurulu olduğundan transal bir etkiye sahiptir; kişinin zihninde ve psikolojisinde iyileştirici bir özelliğe sahiptir.

  •      
  • Davul setine oturan öğrenci iki el ve iki ayağını kullanır. Enstrümanın başına geçtiğinde duruşundan oturuşuna, baget tutuşundan el ayak konumlandırmasına kadar dikkat etmek durumunda olan öğrencinin fiziksel kondisyonu ve dayanıklılığı artar.
  • Bir üst maddedeki fiziksel durumdan dolayı, öğrencinin vücuduna olan farkındalığı ve kinestetik gelişimi artar; davul çalmak kişinin fiziksel anlamda kendisini kontrol etmesini ve koordinasyonunu geliştirir.
  • Ritim çalmak çocukların ve gençlerin dinleme becerilerini geliştirir ve uzun zaman dilimlerine yayılan odaklanma yeteneği kazandırır. 
  • Genel anlamda ritmik becerileri geliştirmek ve her hangi bir müzik enstrümanı çalmak öğrencinin kendine güvenini arttırır.
  • Ritmik bir enstrüman ile meşgul olan öğrencinin zihni sadece müzikteki değil, içinde bulunduğu çevredeki duyduğu bütün seslerin ritmlerini dinlemeye/analiz etmeye başlar.
  • Diğer enstrümanlarla veya şarkılarla birlikte yapacağı eşlik çalışmaları öğrencinin kollektif çalışma disiplinini, takım çalışması anlayışını kuvvetlendirir.
  • Eğer aile fertleri de davul veya bir başka enstrüman çalıyorsa aile üyeleri içerisindeki ilişkilerin de sağlamlaşacağı gözlenebilir. 
    Bir kez daha tekrar edecek olursak; Davul çalmak sadece davul çalmak değildir! 


  Hiç yorum yok:

  Yorum Gönder